หลักสูตรผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของอุตสาหกรรมผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนและภาคการผลิต (บลส. รุ่น 1)
Executive Logistics & Supply Chain Management Program : ELSP

 

ELSP : บลส. รุ่นที่ 1
โอกาสในการเรียนรู้ทฤษฎีเชิงประยุกต์ในการออกแบบและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อการแข่งขันและยั่งยืน