ข้อมูลการติดต่อ

วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

อาคาร 1 ชั้น 4 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 111/3-5 หมู่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 034 964917 โทรสาร 02-4171200  มือถือ 081-5848621
E–Mail: boost2003@hotmail.com

แบบฟอร์มการติดต่อ

    แผนที่