หลักสูตรผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของอุตสาหกรรมผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนและภาคการผลิต (บลส. รุ่น 1)

VIP Training ความสำคัญของโครงการ สมัครเรียน Online หลักสูตรผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของอุตสาหกรรมผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนและภาคการผลิต (บลส. รุ่น 1) Executive Logistics & Supply Chain Management Program : ELSP   ELSP […]