อจ.จุรีรัตน์ สมบูรณ์ ในฐานะที่ปรึกษาพร้อมทั้งทีมผู้เชี่ยวชาญฯ มรภ.สวนสุนันทา ลงพื้นที่ CIV ชุมชนบ้านทะเลน้อย ระยองฮิ อ.แกลง จ.ระยอง

อจ.จุรีรัตน์ สมบูรณ์ ในฐานะที่ปรึกษาพร้อมทั้งทีมผู้เชี่ยวชาญฯ จากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ CIV ชุมชนบ้านทะเลน้อย ระยองฮิ อ.แกลง จ.ระยอง โดยร่วมประชุมหารือกับผู้นำชุมชน คุณปรีชา สรรเสริญและคณะกรรมการของชุมชนฯ ถึงแนวทางการพัฒนาชุมชนฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวรู้จัก ต้องการเข้ามาสัมผัส กับวิถีชีวิต..ของชุมชนอย่างแท้จริงฯ สอดคล้องตามตัวชี้วัดของ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน […]

อจ.ดร.ชัยฤทธิ์ และทีมผู้เชี่ยวชาญฯ มรภ.สวนสุนันทา ลงพื้นที่ CIV ชุมชนพัฒนาอาชีพพลูฟ้า (บ้านใหม่พัฒนา) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

อจ.ดร.ชัยฤทธิ์ และทีมผู้เชี่ยวชาญฯ จากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ CIV ชุมชนพัฒนาอาชีพพลูฟ้า (บ้านใหม่พัฒนา) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาชุมชนฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว.ที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดของ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) และตามความต้องการ( Consensus)ที่จะพัฒนาชุมชน ของตัวเองฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างเศรษฐกิจ ให้แก่ชุมชน ของตัวเอง […]

ทีมที่ปรึกษาจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่สำรวจชุมชนบ้านท่าเทววงษ์ ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม 2563 ทีมที่ปรึกษาจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่สำรวจชุมชนบ้านท่าเทววงษ์ ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับผู้นำชุมชน สำหรับนำไปต่อยอดในการดำเนินโครงการ พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (ภาคกลาง) (Creative Industry Village : CIV)

ทีมที่ปรึกษาจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่สำรวจชุมชนบ้านไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

วันเสาร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2563 ทีมที่ปรึกษาจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาลงพื้นที่สำรวจชุมชนบ้านไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา​ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และศักยภาพด้านการบริการจัดการชุมชนและการนำอัตลักษณ์หรือจุดเด่นของชุมชนมาประยุกต์สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของฝากของที่ระลึกและบริการชุมชนด้านต่างๆเพื่อรองรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การท่องเที่ยววิถีชุมชน วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง และเพื่อส่งเสริมการยกระดับผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถขยายเครือข่ายบริหารกิจการชุมชนและเข้าถึงช่องทางการตลาด การเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆประชาสัมพันธ์เผยแพร่วิถีชีวิต อัตลักษณ์ชุมชน ผ่านสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้​ เพื่อยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (ภาคกลาง) […]