12 วิธี ที่ธุรกิจขนาดเล็กจะสามารถรอดจากวิกฤตการณ์ โควิด -19

นับเป็นเรื่องประหลาดใจเล็กน้อยที่ธุรกิจขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบจาก วิกฤติ โควิด 19 ทั่วทั้งประเทศ เนื่องจากวิกฤติดำเนินมาสักพักหนึ่ง และเจ้าหน้าที่เรียกร้องให้ประชาชนอยู่บ้าน ในขณะที่บางธุรกิจเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถทำงานจากที่อื่นได้ แต่บางธุรกิจไม่สามารถทำได้ นอกจากนี้ธุรกิจขนาดเล็กยังได้รับผลกระทบทางลบเมื่อผู้คนทั่วไปออกจากบ้านน้อยลง และหันไปหาทางเลือกใน การช๊อปปิ้งรูปแบบอื่น และเพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบที่เกิดจาก โควิด 19 ธุรกิจขนาดเล็กจะต้องดำเนินการอย่างชัดเจน แน่วแน่ และเตรียมความพร้อมที่จะได้รับประโยชน์เมื่อฟื้นตัว โดยปฏิบัติตามคำแนะนำจาก CPA […]

เหตุใด B2B E-Commerce จึงเป็นเซคเตอร์ที่มีการเติบโตสูงสุดในปัจจุบัน

Business-to-business หรือ B2B เป็นเซกเมนต์ที่เติบโตเร็วที่สุดสำหรับบริษัทใหม่ และบริษัทที่ก่อตั้งมาก่อน Forrester Research ได้โพสต์ไว้เมื่อเดือนมกราคม 2562 ว่า B2B e-commerce ของสหรัฐอเมริกา”จะมียอดถึง 1.8 ล้านล้านเหรียญ ซึ่งคิดเป็น 17% ของยอดขาย B2B ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาในปี […]