กสอ. เดินหน้าผลักดันผู้ประกอบการจับคู่ธุรกิจออนไลน์บนแพลตฟอร์ม T-GoodTech

กสอ. เดินหน้าผลักดันผู้ประกอบการจับคู่ธุรกิจออนไลน์บนแพลตฟอร์ม T-GoodTech จ.นนทบุรี 17 กรกฎาคม 2563 – นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “T-GoodTech B2B Oline Matching เพื่อนักธุรกิจไทย”และ ได้รับเกียรติจาก นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ […]

บุกตลาดต่างประเทศอย่างไรให้ปัง

บุกตลาดต่างประเทศอย่างไรให้ปัง ที่นี่มีคำตอบ สัมมนา T-GoodTech B2B Online Matching เพื่อนักธรุกิจไทย#ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่☎️ น.ส สายนภา จี้ฟู 086-4375741☎️ น.ส ศิริวรรณ ขจรเดชคุณ โทร 090-9744270

กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP สู่ดิจิทัล 4.0

เชิญผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOPสู่ดิจิทัล4.0​ (ภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คลิกลิงค์เพื่อเข้าร่วมกลุ่ม LINE เพื่อรับข่าวสารต่างๆกับทางโครงการ ส่งข้อความและโทรฟรีด้วย LINE กันเถอะ https://line.me/ti/p/3KUR5PEjWg

กิจกรรมการส่งเสริม SMEs ด้วยการค้าออนไลน์ผ่าน T-GoodTech ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Value Chain)

เตรียมตัวรับมืออย่างไรในยุค Digitalization กับอาจารย์ กฤษณ์ แจ้งจรัส ที่จะมาสอนให้คุณเข้าใจ ในการทำธุรกิจท่ามการความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน แล้วมาพบกันในหัวข้อ ” การเขียน BMC เพื่อเจาะตลาด B2B ในระดับสากล” แล้วพบกันวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม เวลา 9.00 น.

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาและวิทยากร ในกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการองค์การทหารผ่านศึก

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาและวิทยากร ในกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการองค์การทหารผ่านศึกในเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ณ ห้องฝึกอบรม โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาและวิทยากร ในกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการหน่วยขึ้นตรง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาและวิทยากร ในกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการหน่วยขึ้นตรง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่องการจัดการความรู้ 4.0 ณ ห้องฝึกอบรม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(ศรีสมานชั้น2)โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้ได้อย่างเป็นระบบสอดคล้องตามคู่มือการประเมินสถานะของหน่วยบงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการเสวนาสานพลังหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) และอัตลักษณ์สินค้า (ไทยเด่น)

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการเสวนาสานพลังหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) และอัตลักษณ์สินค้า (ไทยเด่น) ในฐานะที่ปรึกษา #โครงการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืน(Creative Industry Village : CIV) (ภาคกลาง)โดยมี ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน , […]

โครงการวิจัย พัฒนาทุนมนุษย์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ๔.๐ อย่างเปี่ยมสมรรถภาพ (โครงการการ์ดพลัง Power Card Project)

โครงการวิจัยพัฒนาทุนมนุษย์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ๔.๐ อย่างเปี่ยมสมรรถภาพ(โครงการการ์ดพลัง Power Card Project) มีรูปแบบในการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาความคาดหวังต่ออนาคตในการประกอบอาชีพตามแนวทางการศึกษาเฉพาะด้านและวิเคราะห์และสร้างสมรรถนะหลักของนักศึกษา รวมทั้งกำหนดกลุ่มตัวแทนนักศึกษาที่เรียนวิชาศึกษาด้านโลจิสติกส์ ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติในมหาวิทยาลัย และนำสิ่งที่เรียนมานั้นไปทำงานจริงตามสถานประกอบการ เพื่อเป็นการสร้างทักษะการทำงานตามความถนัดชอบ เพื่อให้เยาวชนรับรู้และเข้าใจตนเองผ่านกระบวนการศึกษาทั้งในสถานศึกษาและที่ทำงาน ซึ่งไม่เพียงจะเป็นการแก้ปัญหาการผลิตคนไม่ตรงสายงาน หากเป็นการลดปัญหาคนไม่ได้คุณภาพตามวิชาชีพอีกด้วย โครงการนี้ มุ่งหวังที่จะค้นหาศักยภาพของเยาวชนด้วยการทำงานตามความถนัดชอบ โดยขอบเขตตามความตั้งใจหลักนั้น จัดทำโครงการทั่วประเทศ โดยแบ่งความรับผิดชอบตามภูมิภาคและย่อยลงไปตามลักษณะเฉพาะ ที่จะจัดหาการศึกษาและการทำงานที่สอดคล้องต่อความต้องการของภูมิภาคนั้นๆ […]

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กลุ่มเชียงใหม่เมืองกาแฟ จังหวัดเชียงใหม่) ภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปภาคเหนือตอนบนสู่ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีและ อ.มะโน ปราชญาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีและ อ.มะโน ปราชญาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย