เตรียมตัวรับมืออย่างไรในยุค Digitalization กับอาจารย์ กฤษณ์ แจ้งจรัส ที่จะมาสอนให้คุณเข้าใจ ในการทำธุรกิจท่ามการความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน แล้วมาพบกันในหัวข้อ " การเขียน BMC เพื่อเจาะตลาด B2B ในระดับสากล" แล้วพบกันวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม เวลา 9.00 น.