กสอ. เดินหน้าผลักดันผู้ประกอบการจับคู่ธุรกิจออนไลน์บนแพลตฟอร์ม T-GoodTech
จ.นนทบุรี 17 กรกฎาคม 2563 – นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "T-GoodTech B2B Oline Matching เพื่อนักธุรกิจไทย"และ ได้รับเกียรติจาก นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ขึ้นเวทีกล่าวมอบนโยบายการดำเนินงานบนแพลตฟอร์ม T-GoodTech ร่วมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และผู้ประกอบการ โดยมี นายวาที พีระวรานุพงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กสอ. กล่าวรายงาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม เอ ชั้น 5 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ แจ้งวัฒนะ

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Value Chain)
เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการประกอบธุรกิจผ่านการค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม T-GoodTech (Thai Good Technology) ซึ่งเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อจับคู่ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business : B2B) ระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันเอง และระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการต่างประเทศ โดยมีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทาฯ เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ.. นอกจากนี้ กสอ. ยังได้ร่วมมือกับ องค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และ นวัตกรรมภูมิภาคแห่งญี่ปุ่น หรือ SMRJ เพื่อเชื่อมโยงระหว่างแพลทฟอร์ม T-GoodTech กับ J-GoodaTech ของประเทศญี่ปุ่น ด้วยฐานข้อมูลสมาชิกมากว่า 20,000 ราย เพื่อผลักดันผู้ประกอบการสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก โดยใช้เป็นช่องทางจับคู่ธุรกิจที่เปิดกว้าง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ในการประกอบธุรกิจ โดยภายในงานมีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา 120 ราย โดยได้รับเกียรติจาก นายมาโกะโตะ ฮิฮาระ ผู้แทนจาก SMRJ และ ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ร่วมสัมมนา
เพื่อนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองต่อไป

S__23420949
S__23420951
269910
269907
269914
78738